bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Cele i zadania:


Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczegółności:


- Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
- Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
- Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
- Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z założeń dydaktycznych i wychowawczych.
- Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
- Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia współdziałają na rzecz tworzenia w świadomości uczniów integrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.Opublikował: Lucyna Bończak
Publikacja dnia: 16.02.2014
Podpisał: Lucyna Bończak
Dokument z dnia: 13.02.2014
Dokument oglądany razy: 798